Radio Devdaha

radio devdaha fmRadio Devdaha FM Listen Online

Devdaha FM is based on Devdaha Municipality ward no 5, Shitalnagar. Devdaha website is www.radiodevdaha.org. 

Radio Devdaha’s featured programmes:
Devdaha Samachar, Sajha Khabar, Khabarai Khabar Devdaha relay, Capital news, Hamro Bhaka, Ukali Orali

Radio Devdaha Online – रेडियो देवदह एफ.एम 
Devdaha-2, Sitalnagar Rupandahi
Phone: 071-577735, 577738
Email: devdahafm@yahoo.com
Website: www.radiodevdaha.org

Related stations